Blog

Zijderlaan heeft haar logistieke dienstverlening de afgelopen jaren steeds verder weten te professionaliseren. Strategische groeikeuzes in nichemarkten, creëren van schaalgrootte voor de uitvoering van campagnes en de realisatie van een “state-of-art” warehouse hebben er toe geleid dat wij vandaag de dag als een gespecialiseerde professionele partner in de markt worden gezien.

Om deze positieve ontwikkeling kracht bij te zetten en onderscheidend binnen de markt te kunnen blijven operen moesten ook de technologische ICT-ontiwkkleingen binnen de gehele organisatie beter worden benut.

ICT-VISIE 217-2020

Om ons heen zien we dat de technologische ontwikkelingen elkaar vandaag de dag in razendsnel tempo opvolgen. Als professionele logistieke dienstverlener kunnen wij ons niet permitteren om op ICT-vlak achter te blijven. Vanuit deze gedachte heeft Zijderlaan besloten om serieuze en toekomstgerichte stappen te zetten op het gebied van ICT. Een externe ICT-dienstverlenger, DEW ICT, is in 2017 ingezet om het huidige IT-landschap van Zijderlaan in kaart te brengen. Dataverkeer, veiligheid en beheersbaarheid van de huidige infrastructuur van alle Zijderlaan-vestigingen werden hierbij onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit rapport, de ICT-trends in transport & logistiek en de wensen en behoeften van Zijderlaan en haar klanten naar de toekomst is een ICT-visie richting 2020 opgesteld.

BENIEUWD HOE WIJ JOUW ORGANISATIE
KUNNEN ONDERSTEUNEN?