Voortgezet Onderwijs

Modern onderwijs stelt hoge eisen aan de ICT-voorzieningen op VO-scholen. Maar hoe maak je als school maximaal gebruik van ICT, zonder voorbij te gaan aan werkwijze, inhoud en identiteit? Dat is precies wat DWE ICT doet: samen die ene vertaalslag maken. Dat betekent nieuwe kennis en techniek zodanig toepassen, dat het voor iedereen op school werkt zoals het hoort te werken: voor de leerlingen, de medewerkers, de ouders en het bestuur.

Informatie over de mogelijkheden
voor Voortgezet Onderwijs?

 

KLANTCASES

“We hebben sinds onze samenwerking met DWE ICT een mooie, stabiele netwerkomgeving. Heel belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken.”

Berry Fluit – Marnix College