Azure

Microsoft Azure Platform is een cloud computing-platform van Microsoft waarmee een groot aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet, zoals Analyse tools, rekenkracht, databases, opslag en websites. Het platform biedt de mogelijkheid om flexibeler te zijn in het gebruik van diensten, meer te bereiken voor de eindgebruikers en kosten te besparen.

Informatie over de mogelijkheden
voor Azure?