Blog

De opmars van ECK iD

De opmars van digitale leermiddelen gaat razendsnel. Bij het gebruik ervan wisselen scholen gegevens uit met leveranciers. Leerlingen moeten immers inloggen en hun leerresultaten staan in de (web)applicatie van de methode. Bij die gegevensuitwisseling zijn diverse partijen betrokken zoals de leveranciers van school-administratiesystemen, ELO’s, authenticatie-voorzieningen, methode applicaties, portalen bij distributeurs en uitgever enzovoorts. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging zijn van essentieel belang. Speciaal hiervoor is het Educatieve Content Keten ID (ECK iD) in het leven geroepen.

Sinds schooljaar 2019-2020 is het ECK iD beschikbaar voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is een unieke code (identifier) voor elke leerling en leerkracht. Deze code blijft de hele leerperiode gelijk, naar welke school de persoon ook gaat. Dit zorgt ervoor gegevens van en over leerlingen anoniem gedeeld worden binnen de aangesloten partijen.

Privacy en informatiebeveiliging goed geregeld

Het ECK iD helpt scholen gegevens-uitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Gebruiken alle leveranciers in de ‘educatieve content-keten’ het ECK iD, dan kan de gegevens-uitwisseling van school tot educatieve applicatie en ook weer terug met minder persoonsgegevens toe.

Voordelen voor scholen en leveranciers

Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy en voor de eenvoud van het koppelen van gegevens. Vaste afspraken over hoe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. Het ECK iD biedt voordelen voor scholen en leveranciers.

Werken met het ECK iD

Itslearning, Magister en Somtoday zijn al helemaal klaar voor het ECK iD. Meld je schoolbestuur aan voor de Nummervoorziening als dat nog niet is gebeurd. Je schoolbestuur ontvangt samen met de Nummervoorziening contacten en aangepaste privacybijsluiters voor de aangesloten partijen, zodat het ECK iD deel gaat uitmaken van de standaard attributen.

“Wij werken al meer dan 10 jaar samen met DWE ICT en zijn zeer tevreden. De EduConnector is van heel veel waarde gebleken voor het verwerken van de leerlinggegevens en met het ECK iD wordt alles nog makkelijker en zien de leerlingen onder andere in één overzicht de voor hun bestelde leermiddelen.” Aldus Tim Remmers, Directeur Services Nederland van itslearning.

ECK iD en de EduConnector

Een schoolinfrastructuur heeft doorgaans meerdere (cloud) applicaties waar gebruikers en/of groepen in worden bijgehouden. Eén mutatie leidt al snel tot meerdere en foutgevoelige handelingen, laat staan tientallen of zelfs honderden mutaties rond de schooljaarwisseling. Met de EduConnector wordt 99% van die handelingen geautomatiseerd. Zo worden alle applicaties in één keer voorzien van de juiste leerling- en personeelsgegevens, zonder fouten, en zonder tijdsinspanning. Dat bespaart direct en neemt frustraties weg. De huidige versie van de EduConnector is in samenwerking met EDU-K ontwikkeld, zodat ook het ECK iD veilig en betrouwbaar wordt gesynchroniseerd.

BENIEUWD HOE WIJ JOUW ORGANISATIE
KUNNEN ONDERSTEUNEN?