ISO

Certificeringen ISO/IEC

We vinden het erg belangrijk om onze dienstverlening te blijven toetsen aan de geldende maatstaven. Daar maken de juiste certificeringen deel van uit. Sinds 16 maart 2018 zijn wij gecertificeerd voor de normen ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017+A11:2020. Onze certificaten gelden voor de hele organisatie en voor alle bedrijfstakken en bedrijfsprocessen. Hiermee garanderen we deskundigheid en het naleven van protocollen om de veiligheid en processen van onze klanten te kunnen waarborgen.

Voor onze klanten zijn deze certificeringen een blijvende garantie op een doorlopende cyclus van procesverbetering en een optimale beveiliging van informatie. Door jaarlijkse interne en externe controles blijven wij onszelf aan deze belofte houden.

In onze Verklaring Van Toepasselijkheid (bijlage A van de ISO 27001) is vastgelegd welke beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd op het gebied van informatiebeveiliging.

Wat is een ISO certificering?

Met een ISO certificering maak je aantoonbaar dat je organisatie in staat is diensten, processen en producten voortdurend te evalueren en verbeteren. De standaarden die worden bepaald binnen deze certificeringen hebben allemaal te maken met standaardisatie. Het behalen van ISO 9001 betekent dat wij werken volgens een kwaliteitssysteem en de Deming cirkel van Plan-do-check-act. Hierbij wordt doorlopend gewerkt aan het voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van klanten waarbij het streven is om de klanttevredenheid te verhogen. Ook toont de normering aan dat wij voldoen aan alle wettelijke eisen.

De ISO 27001-normering houdt in dat wij alle noodzakelijk maatregelen nemen om de informatie te beveiligen volgens de internationale standaarden. Met dit certificaat tonen wij aan controle te hebben over informatie van en over onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders en geven wij onze klanten de garantie dat informatie bij ons in vertrouwde handen is.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze certificeringen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze Kwaliteitsmanager via het contactformulier.